Her får du svar på et juridisk spørgsmål
... for 1.000 kr. incl. moms
Få hjælp til at søge fri proces
Det koster 1.000 kr. incl. moms
Hjælp til at søge retshjælpsdækning hos dit forsikringsselskab

Retshjælp

Vi yder kortfattet, billig rådgivning af generel karakter til privatpersoner om privatlivets retsforhold og til erhvervsvirksomheder om erhvervsjuridiske forhold.

1.000 kr. (incl. moms) koster det at få et kort skriftligt svar på et kort spørgsmål.

Skal vi hjælpe med at søge fri proces eller forsikringsretshjælp, er prisen den samme.

Der er naturligvis grænser for, hvad man kan få for 800 kr. + moms, så derfor forbeholder vi os at afvise ethvert spørgsmål eller at henvise til at søge vores hjælp på almindelige salærvilkår. Der kan også være andre grunde til, at vi afviser et spørgsmål, fx interessekonflikt. Svarer vi ikke, får du naturligvis dine penge tilbage.

Læs andre steder på disse sider, hvad du kan spørge om, hvordan du gør det, og og ikke mindst hvilke vilkår, der gælder for rådgivningen - f.eks. at spørgsmål og svar må forventes offentliggjort i anonymiseret form.

Ønsker du en dyberegående, detaljeret rådgivning, bør du søge sædvanlig bistand - mod sædvanlig betaling - hos en af Advokatgruppens jurister. Gå til www.advokatgruppen.dk eller mail til danmark@advokatgruppen.dk.

Korte spørgsmål og korte svar giver stor risiko for fejl og ufuldstændighed. Gennem retshjaelp.dk får du et foreløbigt svar, der forhåbentlig kan bringe dig videre i dine overvejelser. - Eller du finder ud af, om du har mulighed for at opnå støtte i form af fri proces eller forsikringsretshjælp.

Advokatvagten

I den lokale Advokatvagt modtager du mundtligt og anonymt en hurtig juridisk vurdering af dit problem.

Du kan ikke ringe eller maile til Advokatvagten, men skal møde op personligt. Åbningstiderne varierer.

Advokatvagten kan i modsætning til Advokatgruppen ikke føre din sag.

Ønsker du at benytte dig af en lokal, gratis advokatvagt, finder du den ved at klikke her.

Du når dette site via

  • www.retshjaelp.dk
  • www.advokathotline.dk
  • www.hjaelp.dk
  • www.problemportal.dk
  • www.problemportalen.dk
  • www.raad.dk
  • friproces.nu
  • fri-proces.eu
  • retshjælp.nu
  • retshjaelp.nu

Hvor mange søger retshjælp hos os?

Vores advokater havde siden begyndelsen af 1980'erne ydet retshjælp i Aarhus', Horsens' og Fredericias Advokatvagter, da vi i 2008 besluttede i stedet at lægge hovedvægten på retshjælp online. Dels var det i tråd med udviklingen, dels tog det højde for, at vores klienter er spredt over hele Danmark.

I de første adskillige år ydede vi retshjælpen gratis, men måtte desværre konstatere, at den gratis rådgivning antog et sådant omfang, at det ville begynde at gå ud over vores daglige forretning.

Derfor koster retshjælpen nu kr. 1.000 incl. moms, hvilket vi håber er overkommeligt for de fleste.

Gratis specialist-hjælp

Har du været udsat for en personskade? - Overvejer du at oprette testamente? - Vil du stifte et selskab? - Skal du købe eller sælge hus? ...


Via vores specialsider kan du få gratis svar på dine indledende spørgsmål. 

Det koster ingenting, før du udtrykkeligt har accepteret, at en sag startes.

Denne service stilles til rådighed af
Advokatgruppen
Åboulevarden 31, DK-8000 Aarhus C
danmark@advokatgruppen.dk 
www.advokatgruppen.dk
CVR 37158267

Retshjælp